آخرین اخبار شرکت

با حکم حمید فرمانی ، مدیرعامل شرکت سیدکو ، آقای فریدون  رحمانی به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت بین المللی ساروج بوشهر منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سیدکو) طی مراسمی با حضور معاونین و اعضاء هیأت مدیره شرکت سیدکو از تلاشهای آقای علی پور نظری در زمان تصدی مدیریت شرکت بین المللی ساروج بوشهر قدردانی و آقای مهندس فریدون رحمانی به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل و آقای محمد حسین ابویی به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت بین  المللی ساروج بوشهر معرفی شدند

مدیرعامل شرکتهای سیمانی مختلف از جمله  دورود، صوفیان ، کرمان و رئیس کمیته TC74 از جمله سوابق فریدون رحمانی می باشد.

روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان

روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
این مطلب را به اشتراک بگذارید!