آخرین اخبار شرکت

جلسه تودیع و معارفه مدیر عامل شرکت سیمان مازندران

در جلسه تودیع و معارفه مدیر عامل شرکت سیمان مازندران مورخ 1400/12/24، که با حضور حامد اصل روستا  مدیر عامل شرک ت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان ، شمس اله محمدی معاون امور شرکتها , اعضای هیئت مدیره شرکت سیمان مازندران و معاونین شرکت در دفتر سیدکو تشکیل گردید، حامد اصل روستا از زحمات بهروز دانشی  در طول دوران تصدی در شرکت سیمان مازندران تشکر نموده، ابراهیم معدن پیشه را به عنوان مدیر عامل جدید شرکت سیمان مازندران معرفی نمود.

روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
این مطلب را به اشتراک بگذارید!