آخرین اخبار شرکت

جلسه تودیع و معارفه مدیر عامل شرکت سیمان ساروج بوشهر

جلسه تودیع و معارفه مدیر عامل شرکت سیمان ساروج بوشهر  مورخ 1400/12/24، که با حضور حامد اصل روستا  مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان ، شمس اله محمدی معاون امور شرکتها , اعضای هیئت مدیره شرکت سیمان ساروج بوشهر و معاونین شرکت در دفتر سیدکو تشکیل گردید، حامد اصل روستا از زحمات مهدی تابش  در طول دوران تصدی در شرکت سیمان ساروج بوشهر تشکر نموده ، علی پور نظری را  به عنوان مدیر عامل جدید شرکت سیمان ساروج بوشهر  معرفی نمود.

روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
این مطلب را به اشتراک بگذارید!