آخرین اخبار شرکت

معارفه سرپرست شرکت سیمان فیروزکوه

مورخ 1400/12/24، در جلسه ای که با حضور حامد اصل روستا  مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان ، شمس اله محمدی معاون امور شرکتها , اعضای هیئت مدیره شرکت سیمان فیروزکوه و معاونین شرکت در دفتر سیدکو تشکیل گردید، حامد اصل روستا ، شهرام کوسه غراوی را به عنوان سرپرست شرکت سیمان فیروزکوه معرفی نمود.

روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
این مطلب را به اشتراک بگذارید!