آخرین اخبار شرکت

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام) ، سال مالی منتهی به 1400/12/29 برگزار شد

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام) مطابق آگهی دعوت منتشره در روزنامه
دنیای اقتصاد به شماره 5452 مورخ 08/03/1401 با حضور قرین 91 درصد از سهامداران برگزار گردید.

به گزارش مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1400 با حضور اکثریت سهامداران و یا نمایندگان آنها در دفتر مرکزی شرکت روز یکشنبه مورخ 08/03/1401 برگزار و صورتهای مالی تصویب و تقسیم سود توسط مجمع انجام گردید. در این جلسه که با حضور اکثریت سهامداران، نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار ، نمایندگان سازمان حسابرسی و همچنین برخی اصحاب رسانه برگزار گردید. ابتدا حامد اصل روستا، مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان با ارائه گزارشی از وضعیت صنعت سیمان در جهان و کشور و نیز عملکرد شرکت در سال مالی مذکور به تشریح جایگاه و موقعیت این شرکت در صنعت کشور پرداخت.

جلسه با ریاست جناب آقای دکتر عباس باباگل زاده کشتلی بعنوان رئيس مجمع به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ( سهامی عام )و آقای مجید نوروزی بعنوان ناظر مجمع به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام) و آقای دانیال آستانه بعنوان ناظر مجمع به نمایندگی از شرکت توسعه بین الملل تجارت ملی( سهامی خاص) طبق دستور جلسه برگزار گردید.

وضعیت عملکرد شرکت :

الف- اطلاعات عملکرد مالی تلفیقی گروه در پایان سال مالی منتهی به 29/12/1400 (مبالغ به میلیون ریال) :

شرحدرصد افزایشسال 1400سال 1399
درآمدهای عملیاتی4929.076.00219.562.100
سود عملیاتی3312.016.7339.041.185
خالص درآمدها (هزینه ها) ی غیر عملیاتی108930.723447.929
سود خالص پس از کسر مالیات3813.195.5739.533.493
وجه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی9313.269.8756.879.946

ب- اطلاعات وضعیت مالی تلفیقی گروه در پایان سال مالی منتهی به 29/12/1400 ( مبالغ به میلیون ریال) :

سال/ شرحدرصد افزایشسال 1400سال 1399
جمع دارائی ها2343.165.59134.912.783
جمع بدهی ها1314.122.28412.530.670
سرمایه ثبت شده6.000.0006.000.000
جمع حقوق صاحبان سهام2929.043.30722.382.113
سود هر سهم211.2401.026

مجمع مبلغ 950 ریال سود نقدی به ازای هر سهم را مورد تصویب قرار داد.

با توجه به انتشار مشروح اطلاعات در سامانه کدال جهت دسترسی به هرگونه اطلاعات مورد نیاز سهامداران محترم می توانند به سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) سازمان بورس و اوراق بهادار مراجعه نمایند.

روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
این مطلب را به اشتراک بگذارید!