جلسه تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت سیدکو “دکتر فرمانی مدیرعامل سیدکو شد”

جلسه تودیع و معارفه مدیرعامل جدید شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سیدکو ) در مورخ 1401/05/11 با حضور معاونت امور شرکتهای شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی با هیئت همراه در دفتر سیدکو برگزار گردید. در جلسه فوق ضمن تشکر از زحمات حامد اصل روستا در طول دوران تصدی در شرکت سیدکو ، […]