آخرین اخبار شرکت

جلسه راهکارهای همکاری مشترک در خصوص تامین سیمان مورد نیاز بازار روسیه از تولیدات گروه سیدکو

مورخ 99/08/12 در محل شرکت سیدکو  طی جلسه ای با حضور حامد اصل روستا ، مدیرعامل سیدکو و مدیران  عامل شرکتهای سیمان مازندران و سیمان فیروزکوه با نمایندگان اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه، راهکارهای همکاری مشترک در خصوص تآمین سیمان مورد نیاز بازار روسیه از تولیدات گروه سیدکو، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و نتایج مطلوبی حاصل گردید.

روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
این مطلب را به اشتراک بگذارید!