آخرین اخبار شرکت

کمیته سرمایه گذاری سیدکو و تحلیل صنعت سیمان در بازار سرمایه

جلسه کمیته سرمایه گذاری هلدینگ سیدکو با حضور حمید فرمانی، مدیرعامل سیدکو، یوسفی، نماینده گروه توسعه ملی و سایر اعضا برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سیدکو؛ در این جلسه که به مدت دو ساعت برگزار شد؛ درخواست شرکت های تابعه و گزارش تحلیلی صنعت سیمان و جایگاه صنعت سیمان در بازار سرمایه مورد تحلیل و بررسی قرارگرفت.

روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
این مطلب را به اشتراک بگذارید!