آخرین اخبار شرکت

سود سهامداران سیدکو واریز شد

سود کلیه سهام داران حقوقی، حقیقی، صندوق ها و سبدهای سرمایه گذاری که در تاریخ مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سیدکو مالکیت کمتر از110 میلیون سهم این شرکت را در اختیار داشتند بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه واریز شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان، شرکت سیدکو با رعایت کلیه الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله کاهش مهلت پرداخت سود سهام از 8 ماه به 4 ماه؛ سود سهامداران را مطابق جدول زمان بندی اعلام شده در تاریخ 10/07/1402 از طریق سامانه سجام واریز کرد.

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان با نماد سیدکو در سال مالی منتهی به 29/12/1401موفق شد با رعایت منافع سهامداران و صیانت از حقوق صاحبان سهام؛ به ازای هر سهم 1850 ریال تقسیم کند.

شایان توجه است؛ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان سود سهامداران خود را در سال گذشته طی چند مرحله تا پایان آذر ماه 1401 واریز کرده بود. این در حالی است که پرداخت سود سهام داران در سال جاری حدود 2 ماه زودتر انجام شد.

روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
این مطلب را به اشتراک بگذارید!