تفاهم نامه همکاری در تولید سیمان های با کاربرد پزشکی بین سیمان کرمان و دانشگاه علوم پزشکی کرمان

به گزارش روابط عمومی سیمان کرمان؛ همسو با اهداف علمی و پژوهشی این گروه ، صنایع سیمان کرمان با دانشگاه علوم پزشکی بمنظور تولید سیمانهای پزشکی وفسفاته تفاهم نامه همکاری امضا نمودند. مهندس رحمانی مدیر عامل سیمان کرمان در این خصوص عنوان داشت : به لطف پروردگار و تلاش همکاران سیمان کرمان ، طی سال‌های […]

بازدید فرمانی مدیرعامل شركت سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان (سیدكو) از کارخانه سیمان کرمان در مورخ 1401/06/09

فرمانی با حضور در کارخانه سیمان کرمان از بخشهای مختلف خطوط تولید وپشتیبانی بازدید نمودند همچنین ضمن ارزیابی این قسمتها با کارشناسان ومسئولین این بخش‌ها به تبادل نظر ارائه پیشنهادات پرداختند. فرمانی در اولین سفر خود به مجموعه سیمان کرمان طی جلسه ای با  حضور مدیران، سرپرستان وکارشناسان سیمان کرمان ضمن  گفتگو ، بحث وتبادل […]